Kapadokya Üniversitesi II. Ulusal Çevreci Beşerî Bilimler Konferansı

25-26 Temmuz 2023

 

Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Nuran Tezcan (Beşerî Bilimler Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Serpil Oppermann (Çevreci Beşerî Bilimler Merkezi Müdürü)

Doç. Dr. Sinan Akıllı (İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, ÇBBM Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aykanat (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, ÇBBM Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ekin Gündüz Özdemirci (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, ÇBBM Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Oylubaş Katfar (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ÇBBM Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Fatih Parlak (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Temircan (Psikoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Haldun Vural (İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü)

Arş. Gör. Nurten Bayraktar (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, ÇBBM Araştırma Görevlisi)

Arş. Gör. Esra Ece Taşkın (Psikoloji Bölümü)