KÜN Ulusal Çevreci Beşeri Bilimler Konferansları

 

Çevreci Beşerî Bilimler, özellikle son 20 yılın küresel gündeminde olan iklim krizi karşısında gelişim gösteren, sosyal ve beşerî bilimler alanındaki çevre ve ekoloji odaklı disiplinler arası çalışmaları ifade etmektedir. Bu çalışmalar, 21. yüzyılın küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik kaybı, atık sorunu ve kirlilik gibi ekolojik çelişkilerini toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla değerlendirirken, dünyayı iklim krizine taşıyan süreci, insanın insan dışı doğayla kurduğu ilişkiden yola çıkarak eleştirel bir yaklaşımla incelemektedir. Çevreci Beşerî Bilimler, çevre adaleti ve etiği, çevre tarihi ve felsefesi, ekoeleştiri, toplumsal ekoloji, ekofeminizm, ekopsikoloji, ekomedya, sanat ve ekoloji gibi farklı disiplinlerin etkileşimi ve iş birliğine alan açarak çağımızın ekolojik çıkmazıyla ilgili çok yönlü bir bakış açısı sunmaktadır.

 

Toplumsal yaşamın her alanında çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uluslararası anlaşmalarla öncelik verildiği bir dönemde, akademik çalışmaların da bu yönde ilerlemesine, çevre ve ekoloji ile ilgili konuların Fen Bilimleriyle iş birliği içinde tüm disiplinlerde ele alınmasına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda Sosyal ve Beşeri Bilimlerin rolü, ekolojik yıkımı kültürel bir mesele olarak ortaya koymak, insan - doğa ayrımı üzerine inşa edilmiş toplumsal sistemlerin getirdiği etik ve pratik sorunları eleştirel bir yaklaşımla analiz etmek açısından oldukça önemlidir. Tarih, edebiyat, görsel sanatlar, felsefe, antropoloji, arkeoloji, psikoloji gibi çeşitli disiplinler aracılığıyla, insanın ekolojik denge içindeki yeri, sorumluluğu ve etkileriyle ilgili gerçekleştirilen çözümlemeler, geleceğe yönelik çözüm önerilerinin tasarımında insanmerkezci bakış açısını ekolojik bir bakış açısına doğru genişletmenin etkin bir adımını da oluşturmaktadır.

 

Bu ulusal konferansın ana amacı Türkiye’de yeni gelişmekte olan Çevreci Beşerî Bilimler alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirerek disiplinlerarası bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlamak, bu alandaki ulusal birikimi değerlendirmek ve yeni çalışmalara yönelik diyaloğu ve iş birliğini teşvik etmektir.